Конденз, темпреатурен градиент и т.н. или защо мухлясват стените?

кондензЗапочвам отзад напред. Какво му трябва на мухъла за да се чувства в добро здраве – сянка и влага. Каква е причината за събирането на влага от вътрешната страна на стената? Ако не става дума за теч, който директно да пропуска дъждовна вода вътре, то причината е само една – конденз. Тук идва ред за малко физика Абсолютна влажност на въздуха се нарича количеството вода което се съдържа в 1 куб.м. въздух. Съществува понятието относителна влажност на въздуха, което показва какво е количеството водна пара във въздуха спрямо максимално възможното преди тази пара да започне да кондензира на капки, както това става в облаците. Относителната влажност на въздуха зависи пряко от температурата – колкото по ниска е тя, толкова по-малко количество вода е необходимо за пресищане и конденз.

Затопляйки жилището си, въздуха в него придобива способност да поеме в себе си по-голямо количество влага и тя се натрупва в него по естествен път – от дишането ни, от готвенето, от цветята, от банята и т.н. Когато този въздух влезе в контакт със студено тяло, то на граничната повърхност се получава пресищане на водната пара и водата кондензира върху тази повърхност. Процеса е напълно аналогичен с изпотяването на огледалото в банята, когато вземем горещ душ. Така когато външната стена на жилището е студена тя се превръща в естествен влагоуловител.

Единствения начин за предотвратяване на този процес е да се намали температурния градиент в граничния слой стена – въздух. Т.е. да се намали температурната разлика между вътрешната част на стената и въздуха в нея. Това може да стане по два начина – или затопляне на стената или изолирането и от външния студ. До колкото първия начин е свързан с първоначална инвестиция в подходяща система за отопление и постоянни последващи разходи за топлинна енергия, то изолирането на стените е свързано с еднократна и възвръщаема инвестиция. Разбира се, може да се използват и системи за изсушаване на въздуха (кондензаторни влагоуловители), но те също са свързани с постоянна консумация на енергия.

Сподели!