15 са подадените заявления за саниране на жилища в Стара Загора

саниране15 са подадените до този момент заявления за саниране на жилища в Стара Загора. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

В Министерството на регионалното развитие са внесени за оценка общо 286 заявления от цялата страна. Още над 100 са в процес на коригиране и допълване от страна на собствениците с помощта на проектните мениджъри. Одобрени към момента са 198 сгради, на които проектните мениджъри изготвят индикативни бюджети за обновяване. Отхвърлените сгради са само 19. Девет заявления за саниране са върнати за коригиране.

Както е известно, от 28 ноември 2013 г. са изменени условията по проекта, като собствениците на стопански обекти вече ще получават безвъзмездна помощ в размер на 75% за обновяването на притежавания от тях дял от общите части и ще заплащат 100 % само от разходите за дограма в притежавания от тях самостоятелен обект.

Също така е намален размера на първата вноска, която собствениците осигуряват след подписване на споразумение за финансова помощ – вместо досегашните 30 % вече ще осигуряват 15 % след подписване на споразумение, а остатъка след избора на изпълнител за строително-монтажните работи.

Сподели!