Ние сме специализиран екип от алпинисти, извършващи монтаж на топлоизолация на територията на Стара Загора и района. Използваме различни технологии в зависимост от съответната ситуация и Вашите нужди. Предлагаме разнообразни ценови варианти и гаранционно облужване.Извършваме следните видове дейности:

  • монтаж на топлоизолация
  • запълване на междупанелни фуги
  • монтаж и почистване на олуци
  • монтаж на рекламни пана и материали

Поставянето на топлоизолация с цел постигане на топлинен комфорт и здравословна среда на живот става все по-голяма необходимост. Топлоизолационните материали удължават експлотационния период на жилището Ви и осигуряват комфорт както през студените месеци , така и през топлите. Успоредно с това те намаляват значително количеството на използваната енергия за отопление и климатизация , с което първоначалната Ви инвестиция се изплаща за много кратък период от време.

 

Ползата от енергийното саниране несъмнено ще доведе до намаляване на енергийните разходи не само за отделното жилище, но и за сградата като цяло. Мерките за намаляване на енергийните разходи са свързани с различни елементи от сградата. Те зависят от ограждащите я елементи (таван,под, стени и прозорци), както и от отоплителната инсталация. Обновяването, свързано с ограждащите елементи, включва укрепвания на конструкцията на самата сграда, хидроизолация на покрива, ремонт на ВиК инсталацията, подмяна на дограмата и цялостна топлоизолация. Отоплителната инсталация, зависи от най-вече от топлоносителя – ако той е общ за сградата, се подменят частите на инсталацията или може да се избере нов, по-ефективен начин на отопление.

Подобряването на топлоизолирането на жилищата има три основни цели:

  • да се намалят на разходите за отопление през зимата, респективно – за климатизация през лятото;
  • да се постигне здравословна и комфортна среда на обитаване;
  • да се ограничи топлинното излъчване към околната среда – което спомага срещу глобалното затопляне на климата.

При всички положения топлоизолирането дава положителни икономически показатели за потребителя. Съвместно с целия пакет, който включва и подмяна на външните дограми и на енергоносителя, се постигат много добри енергоспестяващи резултати.

Целта е да се доближим до стандарта в развитите европейски страни, в които все повече и повече се налагат т. нар. “пасивни” сгради, при които не са предвидени топлоносителни инсталации и локално отопление, а се отопляват само от произведената от вътрешните топлинни източници топлина.

Най-лошият ход на потребителя е отлагането на топлоизолирането. Колкото повече се отлага във времето, толкова повече се забавя ефектът от това действие и съответно икономията от средства за отопление. Дори и в ситуация на недостатъчно средства за извършване на топлоизолация на жилището, вземането на банков заем ще ускори ползването на икономия от това действие.